İnsan Değerine İnanır
ve İnsana Yatırım Yaparız

İnsan kaynakları politikamızın temel hedefi; şirketimizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının seçilmesi ve rekabet avantajı yaratmaya yönelik gerekli eğitim ve gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması ile ortak bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları

Sürecin İşleyişi

Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. İnsan kaynakları, ön değerlendirme sürecini yöneterek adayı mülakata davet eder. Adayın kurum kültürüne uygunluğu, aranan pozisyon ile adayın niteliklerinin eşleşmesi incelenir. Ardından adayın mesleki bilgisinin değerlendirilebilmesi için aday bölüm yöneticisi ile görüştürülür. Seçme sürecinin tamamlanması ile sonuç adaya bildirilir.